Gesubsidieerde rechtsbijstand

In veel gevallen komt u in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid de rechtshulp (gedeeltelijk) betaalt.
Voorafgaand aan de strafzaak onderzoeken wij of u hiervoor in aanmerking komt door voor u een ”toevoeging” aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is en hoe meer u derhalve zelf dient te betalen. Door de Raad voor Rechtsbijstand worden voorwaarden gesteld aan de  hoogte van uw inkomen en vermogen. Via de volgende link kunt u de normen voor de eigen bijdrage in 2019 raadplegen  https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen. U krijgt automatisch een korting van € 54,- op uw eigen bijdrage bij een strafzaak. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het jaar waarin de toevoeging wordt aangevraagd, dit wordt het peiljaar genoemd.

Geen eigen bijdrage

In alle gevallen wanneer uw vrijheid is ontnomen wordt er géén eigen bijdrage opgelegd.

Betalende basis

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan geven wij u duidelijk van te voren aan wat de kosten zullen zijn voor de procedure.